HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào? Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài xử lý nào không?

01/03/2018 Lượt xem 0

HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào? Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài xử lý nào không?

HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào. Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài xử lý nào không? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều Nhà đầu tư vô cùng quan tâm, bởi vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của khách hàng. Bài…

HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào. Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài xử lý nào không? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều Nhà đầu tư vô cùng quan tâm, bởi vấn đề này ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của khách hàng. Bài viết dưới đây Nguyễn Tuấn xin chia sẻ chi tiết về vấn đề này như sau:

1: HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào?

Khi khách hàng mua biệt thự biển Vinpearl của Vingroup, Khách hàng sẽ được Chủ đầu tư thông báo và cam kết về thời hạn bàn giao.

BTB DN2

Về thời hạn bàn giao Biệt Thự: Bên Bán có trách nhiệm bàn giao Biệt Thự vào Ngày Bàn Giao Dự Kiến quy định trong HDMB BT hoặc ngày khác sớm hoặc muộn hơn tối đa 60 ngày, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.

Cụ thể: khoản 3.1 Điều 3 HĐMB BT quy định: Trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác, Các Bên đồng ý rằng Bên Bán có thể tổ chức thực hiện việc bàn giao chính thức Biệt Thự cho Bên Mua vào đúng Ngày Bàn Giao Dự Kiến hoặc một ngày trong khoảng thời gian sáu mươi (60) ngày trước hoặc sau Ngày Bàn Giao Dự Kiến (“Ngày Bàn Giao Thực Tế”). Ít nhất mười bốn (14) ngày trước Ngày Bàn Giao Thực Tế, Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua thông báo nhận bàn giao (“Thông Báo Nhận Bàn Giao”).”

ĐĂNG KÝ NHẬN HỢP ĐỒNG MUA BÁN BIỆT THỰ ĐẦY ĐỦ:

icon dang ky

2: Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài nào không?

Về chế tài khi CĐT chậm bàn giao Biệt thự:

  • Bên Bán trả cho Bên Mua tiền lãi chậm bàn giao: nếu quá ngày đến hạn phải bàn giao Biệt Thự, Bên Bán vẫn chưa bàn giao Biệt Thự cho Bên Mua, Bên Bán phải trả cho Bên Mua tiền lãi chậm bàn giao được tính trên tổng số tiền Bên Mua đã thực tế thanh toán cho thời gian chậm bàn giao Biệt Thự với lãi suất 0,05%/ngày.

Cụ thể: Mục 1.1, Phụ Lục 4 của HĐMBBT, “Nếu Bên Bán không tổ chức thực hiện việc bàn giao Biệt Thự cho Bên Mua trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán của mình theo Hợp Đồng này thì Bên Bán phải trả cho Bên Mua một khoản tiền lãi được tính bằng Lãi Suất Quá Hạn trên tổng số tiền mà Bên Mua đã trả cho Bên Bán cho khoảng thời gian tính từ ngày thứ sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến Ngày Bàn Giao Thực Tế”.

DCIM100MEDIADJI_0186.JPG

  • Yêu cầu chấm dứt HĐMBBT: Nếu quá chín mươi (90) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến, Bên Bán vẫn chưa bàn giao Biệt Thự cho Bên Mua, thì:

(i) Bên Mua có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng; và

(ii) Bên Bán có trách nhiệm thanh toán cho Bên Mua:

(a) Mọi khoản tiền Bên Mua đã thực tế thanh toán cho Bên Bán liên quan đến Biệt Thự; và

(b) khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% (tám phần trăm) tổng số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán; và

(c) tiền lãi chậm bàn giao được tính trên tổng số tiền Bên Mua đã thực tế thanh toán tính từ ngày sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến đến ngày chấm dứt Hợp Đồng với lãi suất 0,05%/ngày.

tien-do-du-an-vinpearl-phu-quoc-3.14

Cụ thể tại Mục 1.2, Phụ lục 4 của HĐMBBT quy định: “Mặc dù có quy định tại Mục 1.1 nói trên, trong trường hợp Ngày Bàn Giao Thực Tế vượt quá  chín mươi (90) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến và Bên Mua đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán của mình theo quy định tại Hợp Đồng này, thì Bên Mua có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng và Bên Bán có trách nhiệm thanh toán cho Bên Mua các khoản sau:

(i) mọi khoản tiền đã được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán liên quan đến Biệt Thự;

(ii) khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% (tám phần trăm) tổng số tiền Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán; và

(iii) khoản tiền lãi tính bằng Lãi Suất Quá Hạn trên tổng tiền mà Bên Mua đã trả cho Bên Bán tính từ ngày sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến đến ngày chấm dứt Hợp Đồng này”.

  • Tiếp tục thực hiện HĐMBBT và yêu cầu Bên Bán trả lãi chậm bàn giao với lãi suất 0,05%/ngày trên tổng số tiền Bên Mua đã trả cho Bên Bán cho khoảng thời gian tính từ ngày thứ sáu mươi mốt (61) kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến Ngày Bàn Giao Thực Tế: Nếu Bên Mua không gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày phát sinh quyền chấm dứt Hợp Đồng của Bên Mua quy định tại Mục 2 nêu trên (tức là từ ngày thứ 91 tính từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến).

can-bao-nhieu-tien-de-dau-tu-vinpearl-golf-land
Theo đó, Các Bên đồng ý rằng:

(i) Bên Mua đã chấp thuận tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và gia hạn thời gian bàn giao Biệt Thự cho Bên Bán cho đến khi Bên Bán hoàn thành Biệt Thự đủ điều kiện để bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng;

(ii) Bên Mua sẽ nhận bàn giao Biệt Thự đúng thời hạn nhận bàn giao được Bên Bán nêu trong Thông Báo Nhận Bàn Giao và việc bàn giao Biệt Thự được thực hiện theo các quy định về giao nhận Biệt Thự nêu trong Hợp Đồng;

Cụ thể: Tại Mục 2 của Phụ Lục 4 quy định: “Trong trường hợp Bên Mua không gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày phát sinh quyền chấm dứt Hợp Đồng của Bên Mua quy định tại Điều 1.2 của Phụ lục này thì Các Bên đồng ý rằng:

(i) Bên Mua đã chấp thuận tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và gia hạn thời gian bàn giao Biệt Thự cho Bên Bán cho đến khi Bên Bán hoàn thành Biệt Thự đủ điều kiện để bàn giao cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này;

(ii) Bên Mua sẽ nhận bàn giao Biệt Thự đúng thời hạn nhận bàn giao được Bên Bán nêu trong Thông Báo Nhận Bàn Giao và việc bàn giao Biệt Thự được thực hiện theo các quy định về giao nhận Biệt Thự nêu trong Hợp Đồng này;

Quy định về việc Bên Bán phải trả tiền phạt do chậm bàn giao như quy định tại Mục 1.1 nói trên vẫn tiếp tục được áp dụng.”

Như vậy, với phân tích trên đây thì hẳn là Nhà đầu tư đã nắm được vấn đề: HĐMBBT quy định thời hạn bàn giao biệt thự như thế nào? Nếu CĐT bàn giao trễ thì có chế tài nào không? Chúc khách hàng có quyết định đầu tư thành công!

GỌI HOTLINE CHO NGUYỄN TUẤN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP 

hotline-A-Tuấn1

Xem Thêm

Cơ hội và thách thức nghề Bất động sản tại Quảng Ninh
Vinpearl Cửa Hội Resort – tiên phong BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại xứ Nghệ

Nguồn: https://tuanbietthubien.com

Bài viết liên quan

Tiền và Bất động sản: đâu là “của để dành” thực sự thời đại 4.0

5 rủi ro khi đầu tư biệt thự biển bắt buộc nhà đầu tư cần phải biết?

Năm 2019 giới đầu tư phía Bắc "gom tiền" trở về Quảng Ninh

Những xu hướng đầu tư mới trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng

Bất động sản lãi vốn và dòng tiền làm sao để có cả lãi đơn lãi kép?

Call Now ButtonLivechat :