Hoạt động cộng đồng

Chuyên mục tổng hợp các chương trình từ thiện, thiện nguyện, hoạt động liên quan đến câu lạc bộ Golf, các sự kiện vì cộng đồng do Nguyễn Tuấn và Địa Ốc 5 Sao đồng hành, tổ chức.

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS..

04/09/2020 Lượt xem 456

Bí quyết thành công của nhân viên kinh doanh bất động sản 1. Không bán hàng bằng mọi cách Khi nói đến bất động sản, công việc của...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS..

04/09/2020 Lượt xem 58

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS..

01/13/2020 Lượt xem 119

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS..

01/08/2020 Lượt xem 7

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS.

01/08/2020 Lượt xem 6

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BD.

01/08/2020 Lượt xem 23

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

Call Now Button