VALI KHỞI NGHIỆP

Vali khởi nghiệp là nơi Tuấn chia sẻ những bài học kinh nghiệm, kiến thức, nhận định về việc start-up một doanh nghiệp bất động sản từ con số không. Những chia sẻ mang nhiều trải nghiệm cá nhân, không phải là tài liệu chính thống.

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BĐS

01/11/2020 Lượt xem 139

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BD.

11/13/2019 Lượt xem 323

Để bắt đầu startup thì việc đầu tiên là tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng. Có một sự hiểu biết vững chắc về sự tăng trưởng của công...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS..

11/13/2019 Lượt xem 670

Để bắt đầu startup thì việc đầu tiên là tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng. Có một sự hiểu biết vững chắc về sự tăng trưởng của công...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDS.

11/13/2019 Lượt xem 4

Để bắt đầu startup thì việc đầu tiên là tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng. Có một sự hiểu biết vững chắc về sự tăng trưởng của công...

LÀM SAO ĐỂ START – UP THANH CÔNG VỚI NGHỀ SALES BDG

11/13/2019 Lượt xem 5

Để bắt đầu startup thì việc đầu tiên là tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng. Có một sự hiểu biết vững chắc về sự tăng trưởng của công...

0914806776